Valfunktionärernas antal är kring 20 000. Ungefär 2 000 av dem jobbar med röstningar som genomförs hemma.

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har utrett om valfunktionärer kunde vaccineras så att de riskfritt kan delta i vårens kommunalval, berättar tidningen Demokraatti.

Ministeriets valchef Arto Jääskeläinen – som uppskattar att valfunktionärerna är ungefär 20 000, och att 2 000 av dem hjälper till med röstning hemma – säger att vaccineringar av denna grupp skulle underlätta genomförandet av kommunalvalet.

Han erkänner också att det är svårt att frångå den vaccineringsordning som statsrådet bestämt om i december i fjol.

Avdelningschef Tuija Kumpulainen på Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar för Demokraatti att Justitieministeriets och THL:s utredning inte ändrat på vaccineringsordningen.

I grunden handlar det om medborgarnas jämlikhet. Att jobba som valfunktionär är inte tillräckligt vägande skäl för att gå före den vaccineringsordning som man redan kommit överens om, och som prioriterar riskgrupper och äldre.

Bland annat Åbos stadsdirektör Minna Arve ifrågasätter beslutet. På Twitter skriver hon att vaccineringsordningen är ministeriets egen, och därmed möjlig att ändra på. Åtminstone de valfunktionärer som gör hembesök borde vaccineras, enligt Arve.