Främst är det inreserestriktionerna som får kritik, visar EVA:s rapport.

Finländarna tror fortfarande att regeringen Marin hanterar coronakrisen på rätt sätt, men stödet har minskat något jämfört med för ett år sedan. Det här visar Näringslivets delegation EVA:s rapport.

För ett år sedan gav 89 procent av finländarna regeringen sitt fulla stöd. Nu är siffran nere i 72 procent. Främst är det restriktionerna för resor in till Finland som väcker kritik: 70 procent upplever att restriktionerna inte är tillräckligt hårda.

Dessutom tycker 43 procent att barn och ungas hobbyverksamheter drabbats för hårt av begränsningarna.

Inställningen till regeringens agerande färgas av vilket parti man röstar på. Bland Sannfinländarnas väljare är stödet nere i 42 procent, från tidigare 75 procent. Samlingspartiets väljare har också tappat tilltron till regeringen. Nu stöder 59 procent av partiets väljare regeringens hantering av krisen. För ett år sedan var siffran 86 procent.

Bland regeringspartiernas väljare är stödet för regeringen fortsatt starkt, över 80 procent, förutom bland SFP:s väljare. Här har stödet sjunkit från 100 till 67 procent. Siffran ska dock inte ses som helt tillförlitlig eftersom samplet är litet.

Resultaten grundar sig på svar som 2 059 finländare gav. Felmarginalen är 2–3 procentenheter.