Staten finansierar de nya områdena

Statsminister Juha Sipilä.
Statsminister Juha Sipilä.
20.10.2015

De nya självstyrande områdenas finansiering bereds nu så att pengarna i första hand kanaliseras via staten, meddelar regeringen.

Efter den linjedragningen kan kommunerna inte ha någon betydande roll vad gäller ansvaret för social- och hälsovårdens finansiering.

-Kommunernas primära finansieringsansvar har ansetts stå i konflikt med grundlagen som garanterar den kommunala självbestämmanderätten, sägs i regeringens pressmeddelande.

Alternativt utreds nu också en modell som delvis skulle basera sig på att de självstyrande områdena skulle få rätt att uppbära skatt. Man går nu igenom de alternativa modellernas konsekvenser och jämför dem sinsemellan.

Regeringen har kommit överens om den linjedragningen att social- och hälsovårdens finansiering bereds som en del av vård- och självstyrereformen.

Vilka alternativ det finns för att förverkliga statens finansieringsansvar utreds senare.

 

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här