Stadsbor med till utveckling av Lovisavikens östra strand

28.4.2017

Med hjälp av en webbundersökning utreder Lovisa stad invånarnas och beslutfattarnas åsikter om utvecklingen av Lovisavikens östra strand. Målet är att bygga ett mångsidigt område av beboende och tjänster – ett område vilket också utbjuder tomter vid havsstranden.

Lovisa Stad har i samarbete med Ramboll Finland Oy utarbetat tre alternativa planer för utveckling av Lovisavikens östra strand.
─ Planernas mål är att söka efter den bäst fungerande kombinationen av etablering av rekreationsområden, beboende, tjänster och affärer. I olika alternativ uppskattas hur mycket byggande området kan tåla. Målsättningen är att ha rekreationsområden i samband med bosättningskvarteren så att rekreationsområden kommer at tjäna inte bara invånare som flyttar till området utan också invånare av Märlax samt erbjuda dem en förbindelse till havsstranden. Förbindelsen av gång- och cykeltrafik mot centrum är också viktig, påpekar arkitekt Niina Ahlfors från Rambolls Planläggnings- och ekologienheten.

Webbförfrågan har utarbetats om temat för stadens beslutfattare och andra intresserade i områdets utveckling.
─ I förfrågan kan man t.ex. välja hustyp som man anser passar bäst till området. Vårt mål är att få en uppskattning av vilka funktioner och vilket typ av byggande stadens invånare anser att passa bäst till området, berättar Lovisa Stads teknisk direktör Ulf Blomberg.
─ Ett omfattande hörande av invånare och beslutfattare ger en god basis för upparbetning av områdets detaljplan, specificerar Lovisas stadsarkitekt Maaria Mäntysaari.

Naturutredningar har genomförts i området och tillsammans med svar från förfrågan kommer dessa att precisera detaljplanens syften.

Svara på förfrågan som gäller Östra stranden i Lovisa:

Förfrågan som gäller Östra stranden

Förfrågan är öppen 28.4.– 31.5.2017.

Kontakta:

Gruppchef Niina Ahlfors
Planläggning och ekologi, Ramboll Finland Oy
niina.ahlfors@ramboll.fi

Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari
Lovisa Stad
maaria.mantysaari@loviisa.fi

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här