Kommunförbundets spel om delaktighet finns nu också på svenska. Ladda ner spelet gratis och spela med kommunens anställda och förtroendevalda.

Delaktighetsspelet ger en plattform för diskussion om möjligheterna med delaktighet.

– Det kan vara svårt att greppa vad delaktighet innebär. Genom att spela ökar förståelsen för vad delaktighet är och hur man kan arbeta med delaktighet, säger Kommunförbundets sakkunniga Päivi Kurikka.

Syftet med spelet är att göra upp en gemensam plan för ett utvecklingsprojekt och fundera bland annat på vilka delaktighetsmetoder som ska väljas, med vem och enligt vilken tidsplan.

– Spelet har varit mycket populärt. Vi har hört att det spelats från Enare till Hangö, säger Kurikka.

Delaktighetsspelet nu på svenska!

Kommunförbundet har tagit fram ett spel där man lär sig mer om deltagande i kommunerna. Vilka metoder för deltagande finns i din kommun? Vad kunde man göra för att utveckla deltagandet?

Publicerat av Kommuntorget Torsdag 19 september 2019

Spelet är i första hand avsett för kommunernas personal och för personer som ansvarar för verksamheten. Kommuninvånare och förtroendevalda kan också delta i spelet. Lämpligt antal deltagare är 4–8 personer per spel.

– Det är mycket lätt att spela. Materialet finns gratis på nätet och vi hjälper gärna till på Kommunförbundet om ni har frågor, säger Kurikka.

Vill ni spela spelet i er kommun?

Om ni vill att någon från Kommunförbundet kommer med som facilitator, kontakta svenska teamets utvecklingschef Linda Grönqvist.

Spelet på svenska hittar ni här!