Samlingspartiet fortsätter leda stadsstyrelsen i Esbo under hela valperioden. SFP har en plats i stadsstyrelsen under hela perioden och två platser under ett år. Det är resultatet då platsförhandlingarna i Esbo är så gott som färdiga.

SFP backade i kommunalvalet i Esbo. Partiet fick sex mandat och tappade ett från valet 2012. Det här syns ändå nästan inte alls i fördelningen av platser i stadsstyrelsen och olika nämnder.

I stadsstyrelsen fick SFP 1,25 platser i motsats till 1,5 under den här valperioden. Det här betyder att partiet under ett år (2019-2020) har två platser i stadsstyrelsen. Partiet fick också vice ordförandeskapet i fullmäktige under ett år. Den posten har SFP från och med juni 2017 ett år framöver.

– Det har vi inte haft på länge, kommenterar SFP:s förhandlare Christina Gestrin viceordförandeskapet.

Under följande valperiod kommer det att finnas tre vice ordförande i fullmäktige medan det nu bara finns två.

SFP fortsätter leda Svenska rum

Gestrin säger att partiet också har plats i alla tre sektioner under stadsstyrelsen. Under den här perioden har partiet haft plats i två sektioner.

– Vi har också plats i alla nämnder, förutom finska utbildnings- och dagvårdsnämnden. Partiet behåller ordförandeskapet i Svenska rum och har tre andra platser i den nämnden, säger Gestrin.

Nämnden Svenska rum ansvarar för dagvård, utbildning och kultur på svenska.

I slutet av maj klarnar det vem som representerar SFP i olika organ.

Syns det då alls att partiet backade i valet?

– Egentligen inte, tycker jag. Förutom att vi tappade en kvartsplats i stadsstyrelsen men å andra sidan uppvägades det av vice ordförandeskap i fullmäktige under ett år. Man kan säga att vi har behållit våra positioner, säger Gestrin.

De gröna leder fullmäktige i tre år, Saml i ett år

Stadsstyrelsen kommer att ledas av en samlingspartist under hela den fyra åriga valperioden medan vice ordförande kommer från De gröna och SDP.

De gröna kommer att ha ordförandeskapet i fullmäktige under tre år medan Samlingspartiet har posten under ett år.

Förutom SFP fördelas de tre posterna som vice ordförande mellan Samlingspartiet och SDP, som har viceordförandeskapet under tre år medan De gröna och Sannfinländarna har det under två år.

Samlingspartiet är störst i fullmäktige under följande period med 26 mandat, medan De gröna är näststörst med 17.

Samlingspartiet backade med tre mandat medan De gröna gick framåt med fyra mandat i kommunalvalet i april.

SDP är tredjestörst med tio ledamöter.