Rehn-Kivi: Grankulla står bakom en timeout för reformerna

Veronica Rehn-Kivi (SFP) sitter i social- och hälsovårdsutskottet.
Veronica Rehn-Kivi (SFP) sitter i social- och hälsovårdsutskottet. (Riksdagen)
19.6.2017

– Grankulla står bakom en timeout för vård- och landskapsreformen och föreslår att lagarna bereds på nytt, säger Grankullas nya stadsstyrelseordförande Veronica Rehn-Kivi. 

– Jag anser helt allmänt taget att landskapsreformen inte är befogad i Nyland och kommer som helhet att vara skadlig för Grankullas ekonomi och troligen också för vårt serviceutbud, säger Rehn-Kivi som är nyvald ordförande för stadsstyrelsen i Grankulla och riksdagsledamot för SFP.

Enligt Rehn-Kivi är landskaps- och vårdreformen är ett så stort paket att det är omöjligt att genomföra den med den tidtabellen som nu är uppsatt.

– Lagberedningen är bristfällig och sakkunniga sågar förslagen på flera punkter. Grankulla står bakom en timeout och föreslår att lagarna bereds på nytt, så att både den kommande servicenivån, finansieringen och demokratiaspekterna är rättvisa för alla invånare och kommuner, säger Rehn-Kivi.

Ifall landskapsreformen blir av anser Rehn-Kivi att det är mer än befogat att huvudstadsregionens städer själva får ta ansvar för tillväxttjänsterna, t.ex. genom att bilda en gemensam samkommun.

– Det är städerna som har det bästa kunnandet om de lokala förhållandena samt största incentiven till att skapa förutsättningar för företagsverksamhet och skapandet av arbetsplatser, säger Rehn-Kivi.

Hon säger att det uppstår ett mycket problematiskt gränssnitt mellan städernas näringslivs- och företagstjänster och landskapens tillväxttjänster ifall tillväxttjänsterna är en del av landskapens verksamhet.

Ett bevis på att gränssnittet är problematiskt är enligt Rehn-Kivi att samarbetet mellan de statliga TE-stjänsterna och kommunala näringstjänsterna i dagsläget fungerar dåligt.

– Förutom att vi via samkommunen kan undvika detta problematiska gränssnitt, så kan det också ge oss en möjlighet att slå ihop de resurser som staten och kommunerna använder till tillväxttjänsterna.

Som stadsstyrelsens ordförande i Grankulla vill Rehn-Kivi bevaka Grankullabornas intressen genom att erbjuda god och rättvis service för invånarna och se till staden är trivsam.

– En hållbar ekonomi är grunden för att dessa krav ska uppfyllas. Samarbetet mellan huvudstadsregionens städer har blivit allt viktigare, tillsammans är vi starkare, säger Rehn-Kivi.

Läs också: De sex största städerna kräver timout i vårdreformen

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här