Pöystis katastrofteori: Det värsta är om behandlingen skjuts framåt

Tuomas Pöysti
Tuomas Pöysti
8.3.2017

Behandlingen av lagförslagen som hör till vård- och landskapsreformen inleddes i riksdagen igår och är redan nu kraftigt efter i tidtabellen. I Kuntalehti säger projektchef, Tuomas Pöysti  att det värsta som kan hända är att lagpaketen inte hinner behandlas i riksdagen under våren.

– Det värsta scenariot är ett presidiet i riksdagen anser att saken är så viktig att behandlingen fortsätter efter midsommar tills man anser sig vara klar. Då finns det risk att behandlingen aldrig blir färdig, säger Pöysti.

En realistisk katastrofteori är att riksdagens behandling drar ut till efter semestrarna i augusti-september. Det skulle innebära att interimförvaltningen kommer igång med sitt arbete först på hösten i stället för i juli som planerat.

– Det skulle naturligtvis försvåra tidtabellen märkbart, säger Pöysti.

Enligt regeringens förslag ska social- och hälsovården flyttas till de nya landskapen från och med 2019.

Ett problem i tidtabellen innebär också lagen om valfrihet som för tillfället är ute på utlåtanderunda.

Enligt Pöysti är det inte nödvändigt att behandla lagen om valfrihet samtidigt som de övriga lagförslagen behandlas. Regeringen strävar ändå efter att hela paketet ska behandlas före midsommar.

– Att paketera alla stora saker i ett och samma paket och förska få dem att följa samma tidtabell gör inte saken lättare, säger Pöysti.

Pöysti försäkra i Kuntalehtis intervju att han själv vill vara med och arbeta för att få reformerna i mål. Han är ändå en av de nio personer som har sökt tjänsten som justitiekansler.

Om Pöysti utnämns till justitiekansler är han enligt professor och grundlagsexpert Olli Mäenpää jävig att övervaka lagförslagen om vård- och landskapsreformen. Tjänsten som justitiekansler tillsätts från och med 1.5 så ur det perspektivet är det i Pöystis intresse att behandlingen av vård- och landskapslagarna inte drar ut på tiden.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här