Österbottningar på bred front – från Larsmo till Kaskö – vädjar nu för att landskapet ska utgöra ett område för social och hälsovården. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) får skrivelsen på fredagskvällen då han besöker Karleby.

”Vår åsikt är att antalet vårdområden ska vara högst nitton varav ett är Österbotten”,  sägs det i skrivelsen som har ett brett österbottniskt understöd. Det är undertecknat av ledande kommunala förtroendevalda i Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Närpes, Malax, Nykarleby, Pedersöre och Vörå.

För Vasas del har skrivelsen undertecknats av Hans Frantz som är ordförande för Vasa sjukhusdistrikt och av Sture Erickson som är suppleant i stadsstyrelsen och fullmäktigemedlem.

Fullmäktiges ordförande Joakim Strand säger till Vasabladet att det inte ska ses som ett misstroende att han inte undertecknat skrivelsen till Rehula.

” Som styrelseordförande för Österbottens förbund är jag ändå bunden av landskapsförbundets beslut om att nuvarande landskapsindelning utgör en bra grund. Några extra upprop behövs inte i det fallet, säger han.”, skriver VBL.

I skrivelsen sägs bland annat att självstyrelsen inte får äventyras i kommunerna eller i de nya områdena.

”Eftersom en integration av social- och hälsovården inte berör endast specialsjukvården utan inverkar i betydande grad på socialvården och bashälsovårdens närservice kan uppgifter inte flyttas till så stora områden att medborgarnas möjlighet till självstyre försvagas”, sägs det i skrivelsen.

Undertecknarna anser att den nya områdesindelningen ska grunda sig på dagens sjukhusdistrikt eller landskap.

”Eventuella krav på arbetsfördelning inom specialsjukvården kan skötas genom lagar och förordningar, för det behövs inga överstora områden”, sägs det ytterligare.

Undertecknarna skriver också att ett självstyrelseområde med så stor svensk majoritet som Österbotten skulle utgöra en betydande garant för att trygga jämställdheten mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen.

Skrivelsen åtföljs av motiveringar. De handlar om grundlagen och att överstora områden försvagar självstyret, samt att lagen om självstyrda områden måste ha klara bestämmelser om språkliga grundrättigheter och hur de ska förverkligas.

Förutom till minister Rehula riktar sig skrivelsen till  kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (c) och projektledare Tuomas Pöysti.

Om Österbottningarnas önskemål att följa landskapsgränserna skulle uppfyllas betyder det att Svenskfinland naggas i kanterna, Karleby hör ju till landskapet Mellersta Österbotten. Bland undertecknarna saknas också Kronoby.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *