Nytt nätverk för unga politiker i Västnyland

9.4.2018

Hur ska fler unga lockas till Västnyland? Bl.a. det här ska ett nytt nätverk för unga beslutsfattare i Västnyland fundera på. 

Ingås stadsstyrelseordförande Henrik Wickström tar tillsammans med stadsstyrelsens vice ordförande i Raseborg, Anita Westerholm initiativ till att grunda ett nytt nätverk för unga beslutsfattare i Västnyland.

Nätverket är till för beslutsfattare under 30 år och tanken är nätverket samlas två gånger i året.

– Vi vill att vi ska lära känna varandra bättre och ha ett forum där vi kan diskutera gemensamma frågor och utmaningar. Dessutom hoppas vi nätverket bidrar till att öka unga förtroendevaldas inflytande i politiken, säger Wickström.

Det första mötet hålls i Ingå i början av maj och då ska nätverket bland annat diskutera befolkningsutvecklingen i Västnyland.

– Hur ska vi locka fler unga att flytta till eller stanna i Västnyland? Det är en gemensam fråga för oss i de västnyländska kommunerna, säger Wickström.

Inbjudan till nätverkets möten skickas till personer under 30 år i
de kommunala beslutsfattarorganen i Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå och Sjundeå och till presidierna i kommunernas  ungdomsfullmäktige.

Tillfällena är tvåspråkiga och experter på det område
som diskuteras bjuds in till mötena.

-Tanken är också att vi efter varje sammanträde ger ett gemensamt utlåtande och på det sättet kan föra fram vårt budskap och delta i den politiska diskussionen i Västnyland.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här