”Gemensamt förbund för kommuner och landskap ger mindre glapp”

31.5.2017

Kommunförbundets sittande fullmäktige sammanträder denna vecka. På programmet bl.a. diskussion om ett gemensamt förbund för de kommande landskapen och kommunerna. Kommuntorget passade på att fråga några ledamöter vad som varit mest givande, och vilka hälsningar de har till det kommande fullmäktige.

Anders Walls, SFP,  Raseborg

– Den information som jag fått under Kommunförbundets fullmäktigemöten har varit mycket viktig och det har varit givande att få en inblick också i olika lagstiftningsfrågor. Upplägget har varit bra och mötena väldigt intensiva.

– Jag är också tacksam över den svenska servicen förbundet erbjuder också här inne i fullmäktigesalen. Det är viktigt att visa att det finns tvåspråkiga kommuner och att Kommunförbundet är ett tvåspråkigt förbund.

– Det mest logiska i framtiden är att landskapen och kommunerna har ett gemensamt förbund för intressebevkaning.

Jarmo Ittonen, VF, Jakobstad

– All information jag fått här har varit värdefull och dessutom är det givande att träffas och diskutera med folk från olika delar av landet. Ofta har vi samma problem också om proportionerna kan vara olika.

– Det kommande fullmäktige ska framför allt arbeta för att få med beslutsfattarna i landskapen under samma tak. Det skulle vara helt obegripligt att bilda ett nytt förbund. Bättre att koncentrera kunskapen till ett stort förbund. Så tänkte man också för drygt 20 år sedan då nuvarande Kommunförbundet grundades av flera mindre förbund.

Sven Grankulla, KD,  Larsmo

– Jag har haft stor nytta av informationen jag fått här och också kunnat förmedla den till mina kolleger på hemmaplan i Larsmo. Jag har varit fullmäktigeordförande lika länge som suttit i Kommunförbundets fullmäktige och uppdragen har stött varandra.

– Nu när en stor del av kommunens service flyttar till landskapen skulle det vara otroligt viktigt att Kommunförbundet också bevakar landskapens intressen. Ett gemensamt förbund för kommunerna och landskapen skulle betyda ett mindre glapp mellan de olika förvaltningsnivåerna.

Charlotte Granberg-Haakana, SFP, Helsingfors

– Det bästa har varit att jobba med framtidsvisioner. Att tänka  på hur kommunerna kommer att se ut om 30 år och funderar på kommunens innersta väsen. Jag har gillat att arbeta med de frågorna och tror det är viktigt att också fortsätta med det.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här