Många kommundirektörer aktiva på sociala medier

22.6.2017

Allt fler kommundirektörer är på sociala medier i sin arbetsroll, visar en undersökning gjord av Kommunförbundet. Kommundirektörerna är framförallt aktiva på Facebook och Twitter.

Cirka fyra av tio kommundirektörer är aktiva i sociala medier framgår av Kommunförbundets enkät om webbkommunikation och användning av sociala medier

– Sociala medier har i allt större grad blivit en normal del av kommundirektörernas arbete och ledarskap, säger Kommunförbundets webbkommunikationschef Tony Hagerlund.

Facebook är fortfarande det mest använda sociala mediet, men över hälfter av kommunerna som svarat på enkäten använder Youtube, Instagram och Twitter. Det vanligaste syftet med användningen av sociala medier är att nå nuvarande eller nya kommuninvånare.

Inom ungdomsverksamheten använder mer 90 % av kommunerna sociala medier. Kulturverksamheten, biblioteken och idrottsväsendet kommer tätt efter.

Hälften av kommunerna som svarat på enkäten hade utbildat sin personal i användning av sociala medier. I knappt en tredjedel av kommunerna gällde det också ledningen.

Direktsändningar och mobilanpassningar

Responsivitet, dvs. att beakta de krav som olika slags utrustning ställer, blir allt vanligare inom planeringen av webbtjänsterna. Över 70 % av kommunerna har beaktat responsiviteten i planeringen av sina webbtjänster och cirka en sjättedel har gjort det delvis.

Ungefär hälften av kommunerna har börjat förnya eller kommer att förnya de offentliga nättjänsterna.

Nästan en tredjedel av fullmäktiges sammanträden direktsänds

Totalt 31 % av de kommuner som besvarade enkäten direktsänder fullmäktiges sammanträden på webben eller på annat sätt. I en femtedel av kommunerna twittras det å tjänstens vägnar under fullmäktiges sammanträden, i synnerhet i större städer.

– Nu med den nya fullmäktigeperioden är det många kommuner som överväger nya arbetsrutiner. Nästa år är det möjligt att många fler kommuner direktsänder sina fullmäktigesammanträden, säger Hagerlund.

Kommunförbundets enkät om sociala medier besvarades av 144 kommuner. Svarsprocenten var alltså 46. Enkäten besvarades mer aktivt i stora städer än i små kommuner.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här