Jenny Malmsten i Malax är något så unikt som en enhälligt vald kommundirektör. När fullmäktige i januari valde ny kommundirektör behövdes ingen omröstning. Jenny Malmsten hade allas stöd. – Det kändes jättebra att få den uppbackningen, säger hon.

När Kommuntorget träffar henne har det blivit april och Jenny Malmsten är redan varm i kläderna. Innan hon blev ordinarie kommundirektör hann hon arbeta som vikarierande kommundirektör, förvaltningsdirektör, kommunsekreterare, byråsekreterare, vikarierande bildningsdirektör, kassör, personlig assistent och praktikant i Malax.

— Jag har jobbat på alla avdelningar förutom den tekniska, skrattar hon. Organisationen och människorna är bekanta.

Malax bygger och investerar

Investeringstakten i Malax har under de senaste åren varit hög. Kommunen har renoverat och byggt ut Yttermalax skola för 7 miljoner euro, totalrenoverat hälsovårdscentralen för 8 miljoner och planerat ett helt nytt bostadsområde – Söderfjärdsbacken – vars kostnader i infrastrukturen beräknas uppgå till ca 2,5 miljoner euro när allt är klart.

– Söderfjärdsbacken är kommunens största planläggningsprojekt genom tiderna. Detaljplanen vinner laga kraft i maj. Det betyder att vi kan lägga ut tomterna till försäljning i sommar, säger en stolt kommundirektör.

Malax

  • Skärgårdskommun söder om Vasa. Gränsar till Vasa, Korsholm, Korsnäs, Närpes, Kurikka och Laihela
  • 5477 invånare
  • 89 % har svenska och 9 % finska som modersmål, 2 % har ett annat modersmål
  • Kommunalskatt: 21,5 %
  • Kuriosa: Malaxlimpan (som numera tillverkas i Vasa)

Området omfattar 130 tomter, både egnahems- och radhushustomter, och kommer när det är utbyggt att ha ca 400 invånare. Tomterna är stora, över 2000 kvadratmeter.

– Vi hoppas locka bland annat barnfamiljer och pendlare, säger Malmsten. Avståndet från Söderfjärdsbacken till de stora industrierna i Vasa är kort, ca 15 minuter.

Befolkningen i Malax har under de senaste åren hållits kring 5500 invånare.

– Givetvis hoppas vi på inflyttning, att invånarantalet i Malax ökar när det nya bostadsområdet tas i bruk, säger hon.

Söderfjärdsbackens bostadstomter kommer att stegvis ges ut till försäljning.

Bygger för att hålla närservicen

Kommunen bygger som bäst också ett nytt effektiverat serviceboende för en totalkostnad på 4,9 miljoner på tomten intill kommungården i Yttermalax, som är kommunens centrum. Boendet som har 30 platser blir inflyttningsklart under senhösten.

– Vi var tvungna att stänga det gamla boendet på grund av problem med fastigheten. Beslutet att bygga nytt var lätt att ta. Genom att bygga själva garanterar vi att närservicen blir kvar i kommunen, säger Malmsten.

Eftersom investeringen i serviceboendet understiger 5 miljoner, behövde kommunen inte ta hänsyn till den temporära lag som fram till år 2020 begränsar kommunernas investeringar i social- och hälsovårdsfastigheter.

Beslutet att bygga togs 2017 när social- och hälsovårdsreformen ännu var aktuellt.

– Vi bedömde att investeringen var nödvändig, eftersom vårdbehovet kvarstår oberoende av reform, säger Malmsten.

Nytt gymnasium i Petalax

I sitt arbetsrum i kommungården har hon en miniatyr av nästa kommunala investering: det nya gymnasiet i Petalax som beräknas kosta 3,3 miljoner euro. Ritningarna är klara och bygget startar i höst. Gymnasiet i Petalax har cirka 100 elever från Malax och Korsnäs.

Det nya gymnasiet i Petalax byggs i massivt trä.

– Vi involverade ungdomsfullmäktige i planeringen, vilket visade sig vara mycket lyckat. Eftersom vi fick börja från tomt bord, har vi kunnat anpassa ritningarna enligt brukarnas önskemål och de krav som studentskrivningarna ställer, berättar Malmsten.

Gymnasiet byggs miljövänligt, byggnaden blir i massivt trä.

I höst startar ytterligare ett projekt, som förhoppningsvis också blir det sista stora projektet på ett tag: hälsovårdscentralen och äldreomsorgen får ett nytt centralkök för drygt 2 miljoner euro.

– Årets investeringsbudget går på 6 miljoner euro. I nästa år är de stora projekten i hamn och investeringstakten börjar sjunka, säger Malmsten.

Skuldbördan i Malax uppgår i dag till ca 4200 euro per invånare.

– Min roll som kommundirektör är i hög utsträckning att ha ett strategiskt grepp över byggandet och givetvis hålla efter ekonomin. Det är viktigt att budgeten för de enskilda projekten håller, säger Malmsten.

Fungerande beslutskedjor

För Jenny Malmsten är det viktigt att förvaltningen i Malax kommun håller hög nivå, att handläggningen av ärenden fungerar.

– Processerna ska fungera i hela beslutskedjan. Det betyder att förvaltningen ska ge de förtroendevalda bra beslutsunderlag, besluten ska vara robusta och tilliten till förvaltningen hög.

Är du byråkrat?

– Egentligen inte, men en sak har jag i ryggmärgen: beslut ska göras på rätt sätt. Allt det övriga kring processen får vara hur livligt som helst, men beslutsprocessen ska vara oklanderlig.

Ett bra beslutsunderlag gör att beredningen löper mindre risk att röstas ner, påpekar Malmsten.

– Jag upplever inte att jag ”förlorar” när beslutet i ett förtroendeorgan tar en annan riktning än jag tänkt. Ofta är orsaken politiska bedömningar. Kommunala beslut bygger på teamarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Jenny Malmsten har tät kontakt med kommunens ledande förtroendevalda.

– Vi håller varandra uppdaterade med hjälp av e-post och telefon. När vi träffas byter vi alltid ett ord eller två. Samarbete handlar om tvåvägskommunikation.

Malmsten säger att samarbetsklimatet i Malax kommun är gott. Svenska folkpartiet har majoritet i fullmäktige med 21 platser, socialdemokraterna har sex.

– Det finns en bra drive i Malax. Politikerna har hittat formen för ett fungerande samarbete och drar åt samma håll. Det är därför vi lyckats skapa utveckling och kunnat sjösätta så många stora projekt.

Livskraft i varje by

Bland de utmaningar som kommunen står inför nämner hon ekonomin. Investeringarna ökar skuldbördan samtidigt som trycket på kommunens välfärdstjänster ökar.

Malax består av fyra större byar: Yttermalax, Övermalax, Petalax och Bergö.

– Det är viktigt för oss att varje by är livskraftig och att det finns service, till exempel skola, i varje by.

Kommunen har ett omfattande samarbete med tredje sektorn, föreningarna i Malax.

– Kommunen kan inte sköta allt, därför är det bra att vi kan samarbeta med föreningarna, säger Malmsten.

Resultatet är en kommun med ett stort utbud av fritidssysselsättningar. Malax har en ishall, idrottshall, konstverkstad, vandringsleder, ridplan, folkpark, badstränder med mera.

­– Senast igår satt jag med föreningarna och diskuterade hur vi ytterligare kan utveckla fritidssysselsättningarna i kommunen. En aktiv fritid är en viktig del av invånarnas välmående.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *