Mäenpää: Pöysti temporärt jävig att övervaka vård- och landskapslagarna

7.3.2017

Om understatssekreterare Tuomas Pöysti utnämns till justitiekansler blir han temporärt jävig i det omedelbara arbetet att övervaka de lagförslag som rör vård- och landskapsreformen, säger grundlagsexpert och professor Olli Mäenpää. Efter att statsrådet överlämnat lagarna till riksdagen ser Mäenpää däremot inte problem i att Pöysti som JK övervakar hur lagarna följs i praktiken.

I tisdags blev det klart att understatssekreterare Tuomas Pöysti som håller i trådarna för vård- och landskapsreformen är en av de nio som ansökt om att efterträda Jaakko Jonkka som justitiekansler då han går i pension i början av maj.

Statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman är de högst uppsatta laglighetsövervakarna i Finland. Det är presidenten som på förslag av statsrådet utnämner justitiekanslern. Tanken är att den nya justitiekanslern inleder arbetet från och med 1.5.

Professor Olli Mäenpää. Foto: Linda Grönqvist.

Enligt Olli Mäenpää professor i förvaltningsrätt och grundlagsexpert skulle Pöysti vara tillfälligt jävig och inte kunna övervaka lagligheten i de lagpropositioner som hör till vård- och landskapsreformen som statsrådet inte ännu gett till riksdagen. Det gäller framför allt valfrihetlagen som väntas överlämnas till riksdagen i sommar, där Pöysti varit mycket aktiv och haft en avgörande roll.

Mäenpää påpekar att biträdande justitiekansler kan övervaka lagligheten i de här lagarna.

– Det är det smidigaste och egentligen enda sättet att gå till väga om Pöysti blir utnämnd till justitiekansler. Biträdande justitiekanslers uppgift är att ta över om JK är jävig.

Efter att lagarna getts till riksdagen ser Mäenpää däremot inte problem med att Pöysti övervakar hur lagarna tillämpas i praktiken.

Han ser inte heller  att Pöystis nuvarande position skulle vara ett hinder för att övervaka Social- och hälsovårdsministeriets agerande.

Tuomas Pöysti är  projektchef för beredningen av strukturreformen och inrättandet av självstyrande områden inom social- och hälsovården samt regionförvaltningsreformen. Som projektchef leder Pöysti ministeriernas gemensamma beredning som en yrkeschef under titeln understatssekreterare. Avsikten var att uppdraget som projektchef sammantaget ska vara i fem år. De första två åren kommer Pöysti att arbeta vid social- och hälsovårdsministeriet och därefter vid finansministeriet.

Som justitiekansler skulle Pöysti övervaka lagligheten i det arbete hans tidigare chefer, t.ex. minister Juha Rehula och Anu Vehviläinen leder.

– Jag vet inte hur nära vänskapsförhållanden han har med ministrarna. Nära vänskapsförhållanden kan leda till jäv. Men att hans position ändras är inte något som i sig skulle göra Pöysti jävig.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här