Dubbelroller: Så skolkar ministrarna från fullmäktige

14.3.2017

De ministrar som för tillfället är invalda i kommunfullmäktige har inte varit särskilt närvarande under mötena 2016, visar Kommuntorgets kartläggning. Av de tio ministrar som också är kommunalt förtroendevalda har åtta deltagit i hälften eller färre av mötena 2016. Trots det ställer flera sittande ministrar upp i kommunalvalet 2017.

Läs också: Finland unikt i Norden med dubbelpolitiker

Kommuntorget har gått igenom ministrarnas och partiledarnas närvaro i kommunfullmäktige under 2016. Uppgifterna baserar sig på de protokoll över fullmäktiges möten 2016 som finns tillgängliga på kommunernas webbsidor. Av de 14 sittande ministrarna är tio också invalda i kommunfullmäktige i sin kommun. Av dem har 8 stycken suttit på hälften eller färre av fullmäktigemötena 2016.

Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf.) är dessutom andra vice ordförande och undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) första vice ordförande i sina fullmäktigen.

Ministrarnas och partiledarnas närvaro i kommunernas fullmäktigemöten 2016:

 

Uppgifterna baserar sig på de protokoll över fullmäktigemötena 2016 som finns tillgängliga på kommunernas webbsidor. Om kommunen inte lagt ut alla protokoll kan något möte fattas. Grönt står för närvarande och rött för icke-närvarande på fullmäktigemötet. Den orangea pricken visar vilka som kandiderar i kommunalvalet.

Det är bara inrikesminister Paula Risikko (Saml.) som sitter i fullmäktige i Seinäjoki och näringsminister Mika Lintilä (C) som är invald i Toholampi som deltagit i mer än hälften av mötena 2016. Lintilä blev näringsminister så sent som i december 2016, vilket kan förklara att han hör till de ministrar som har  högre närvaroprocent. Lintilä kommer däremot inte att ställa upp för omval i Toholampi, utan har istället meddelat att han siktar på landskapsvalet 2018.

De övriga ministrarna har suttit på hälften eller färre möten under fjolåret. Utrikesminister Timo Soini (Sannf.) som är invald i Esbo har suttit på 7 av 14 fullmäktigemöten i Esbo, men protokollen visar att han sällan suttit på mötet från början till slut utan ofta kommit senare och farit tidigare.

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf.) som är invald i Muhos och Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiiliikainen (C) hör till de ministrar som deltagit minst aktivt i sina respektive fullmäktigemöten. Mattila deltog i 3 av 11 möten och Tiilikainen i 2 av 6. I vårens kommunalval lämnar Tiilikainen sin tidigare hemkommun Ruokolahti och ställer istället upp i Helsingfors.

Ställer upp trots tidsbrist

Ministrarnas stora arbetsbörda har varit på tapeten den senaste tiden efter att Jari Lindström blivit sjukskriven på grund av överansträngning. I Aamulehti förundrar sig Pertti Timonen, som är docent i statslära, över att så många ministrar trots allt ställer upp i kommunalvalet.  Av ministrarna ställer tio upp i kommunalvalet.

Statsminister Juha Sipilä hör till en av dem som inte ställer upp och har upprepade gånger sagt att det beror på tidsbrist. Istället ställer hans fru upp i kommunalvalet i Kempele.

Bland oppositionspartierna är samtliga partiledare uppställda i kommunalvalet. Tre av dem är invalda redan idag och av dem är SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson också fullmäktigeordförande i Jakobstad.

Partiledarna i oppositionspartierna har högre närvaro under mötena än ministrarna.

De Grönas partiordförande Ville Niinistö meddelar att han kandiderar i Åbo efter paus på en valperiod för att han nu har mer tid för kommunalpolitiken än tidigare. Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah ställer upp i sin hemkommun Lapinlahti dit hon flyttade tillbaka 2014. Essayah var tidigare EU-parlamentariker och bodde då i Bryssel.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf.) ställer upp i Helsingfors efter att han lämnade kommunpolitiken i Nurmijärvi när han flttade därifrån 2015. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml.) kandiderar i Esbo.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här