Kommunpartiet växte med råge

Förklaring till färgerna i figuren ovan

Bilden ovan visar fördelningen av mandat i riksdagsvalet 2019. Grafik: Mattias Lindroth, Kommuntorget. Öppna på egen sida
15.4.2019

RIKSDAGSVAL 2019. Kommunpartiet gick framåt i riksdagsvalet 2019. Antalet ledmöter som också sitter i kommunfullmäktige växte från 159 till 171.

Av ledamöterna i den nyligen valda riksdagen sitter en majoritet i ett kommunfullmäktige. Detta ”kommunparti” får stort inflytande i riksdagen med medlemmar från alla större politiska grupperingar.

Socialdemokraterna och Samlingspartiet har flest medlemmar i ”kommunpartiet”, med vardera 35 medlemmar. Av Kristdemokraternas fem riksdagsledamöter sitter alla i kommunfullmäktige.

Fördelningen mellan kommunerna är inte helt jämn. Av 311 kommuner i Finland har de nya riksdagsledamöterna angett 89 olika kommuner som hemkommun. I största delen av kommunerna sitter de invalda också i kommunfullmäktige. Flest riksdagsledamöter har angett Helsingfors som hemkommun och av dem sitter 16 i kommunfullmäktige.

I tabellen nedan ser man hur många riksdagsledamöter som angett en kommun som hemkommun, och hur många av dem som är kommunpolitiker.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här