Det slutliga valet fattas av Kommunförbundets fullmäktige nästa månad.

Kommunförbundets styrelse föreslår att Joona Räsänen (SDP) efterträder Sirpa Paatero (SDP) som ordförande för styrelsen.

Räsänen är från Lojo och för tillfället vice ordförande för Kommunförbundets delegation.

Sirpa Paatero bad om avsked som ordförande efter att hon utnämnts till minister i Antti Rinnes regering.

Ordföranden väljs av Kommunförbundets fullmäktige i november. Som styrelsens första vice ordförande fortsätter Sari Rautio (Saml) och som andra vice ordförande Tapani Tölli (C).