Kommunförbundet: Stärk basfinansieringen av skolan

Kommunförbundet föreslår att den avgiftsfria tvååriga förskoleundervisningen ska inledas vid 5 års ålder.
Kommunförbundet föreslår att den avgiftsfria tvååriga förskoleundervisningen ska inledas vid 5 års ålder.
3.5.2018

Kommunförbundet önskar mer flexibilitet såväl vid skolstarten som i den fortsatta skolgången, en förlängning av förskoleundervisningstiden samt riktade stödåtgärder inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

– En tillräcklig basfinansiering garanterar att en högklassig grundläggande utbildning kan ordnas lokalt på bästa sätt, konstaterar förbundsstyrelsens arbetsutskott i ett uttalande om förlängd läroplikt.

Arbetsutskottet påtalar de nedskärningar i statsandelarna för basservicen som gjorts under 2010-talet och påpekar att målet bör vara en betydlig ökning av basfinansieringen.

Förbundet anser att det framför allt krävs satsningar på elevhandledning, elevvård och lösningar på inlärningsproblem. Stärkt elevvård och stöd vid skolstarten utgör redskap för tidig upptäckt och tidigt ingripande. Stödåtgärderna borde vara mer tydligt riktade till dem som behöver dem.

Kommunförbundet föreslår att den avgiftsfria tvååriga förskoleundervisningen ska inledas vid 5 års ålder. Skolstarten skulle ske flexibelt vid 6–8 års ålder, exempelvis med ett årskurslöst övergångsskede där förskole- och grundläggande undervisning integreras, om eleven deltar i den förskoleundervisning som kommunen anordnar.

– Med dessa åtgärder kan vi bättre än förr trygga en skolstart enligt varje barns egna förutsättningar. Kommunerna kommer även framöver att ha en central roll i främjandet av barnens inlärning och välbefinnande, konstaterar arbetsutskottet.

Förskoleundervisningen skulle inte vara en del av läroplikten utan om familjen så önskar skulle barnet kunna få den kunskap som motsvarar förskoleundervisningen på annat sätt än som en del av skolan, vilket är möjligt också i dag.

Kommunförbundets förslag innefattar en ökning av kommunernas skyldigheter och förutsätter tilläggskostnader på 165 miljoner euro, som bör kompenseras kommunerna fullt ut. Därtill skulle det uppstå kostnader på flera hundra miljoner euro för investeringar.

Mera i ämnet: 

Förlängd läroplikt kostar kommunerna hundratals miljoner euro

Läs hela uttalandet

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här