Finns det jobb för invandrare som integreras på svenska? Den frågan kartläggs nu på Kommunförbundet.

Inom ramen för den svenska invandrarkoordinatorns arbete på Kommunförbundet kartlägges potentiella arbetsplatser för invandrare som har svenska som första integrationsspråk i Finland.

I enkäten som riktar sig till svenskspråkiga arbetsplatser i tvåspråkiga kommuner frågas bl.a. om vilka erfarenheter arbetsplatsen har av invandrare som arbetstagare, vilka språkkrav som krävs på arbetsplatsen och hurudant stöd arbetsplatsen skulle önska sig för att lättare kunna anställa personer med invandrarbakgrund.

Enkäten skickas ut till personalchefer och till finlandssvenska institutioner, föreningar, organisationer, utbildningsanordnare.

AnnonsEnkäten ska helst besvaras av en person som är ansvarig för rekrytering inom företaget eller organisation.

– Svaren utgör värdefull information för att kunna bilda en uppfattning om arbetsmarknadsläget för de nyanlända som etablerar sig på svenska, säger Liselott Sundbäck, svensk invandrarkoordinator vid Kommunförbundet.

Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs i en rapport som används för att utveckla det svenska integrationsarbetet.

Svara på enkäten via länken här senast 12.4.2017: https://www.webropolsurveys.com/S/04A0229C3D72A978.par

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *