Grundlagen inget hinder för kommunsammanslagningar på Åland

16.1.2017

Finlands grundlag utgör inget hinder för att slå samman åländska kommuner, visar en utredning av Carolina Sundell som presenterades idag. Landskapsregeringen kan också använda sig av rikets kommunstrukturlag från 2009 för att uppmuntra kommunerna att gå samman. 

Finlands grundlag utgör inget hinder för att låta lagtinget stifta en lag om hur många kommuner som skall finnas slår Sundell fast i slutrapporten KOMMUNINDELNINGSLAGEN översikt gällande behoven av ny eller ändrad lagstiftning i landskapet, som presenterades för den åländska allmänheten idag.

Uppdraget för utredaren Carolina Sandell har varit att se på de lagliga förutsättningarna för att driva igenom kommunsammanslagningar och hon menar att de är goda.

Landskapsregeringen har juridiskt sätt nu två vägar att välja mellan för att gå vidare i kommunstrukturfrågan. Antingen kan landskapsregeringen  låta lagtinget stifta en lag om hur många kommuner som skall finnas, eller så kan man använda Kommunstrukturlagen 1698/2009 som stiftades på Fastlandsfinland.

Den kommunindelningslag som för tillfället  är i kraft i landskapet Åland ger redan idag landskapsregeringen möjlighet att fatta beslut om kommunsammanslagningar  men eftersom den till vissa delar är föråldrad kan man genom att göra kommunstrukturslagen (FFS 1698/2009) av den 29 december 2009 tillämplig i landskapet uppdatera lagstiftningen.  Processen gällande beslut om kommunsammanslagningar  skulle då också förtydligas.

Kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, som ansvarar för kommunfrågor  betonar i en intervju för Ålands radio och TV att man inte fattat det politiska beslutet i kommunindelningsfrågan ännu, utan det görs i mars.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här