Grankullaborna och invånarna i Birkala var nöjdast i Finland i fjol.

Det visar en färsk undersökning av Epsi rating – som har intervjuat drygt 10 000 finländare för undersökningen.

Undersökningen görs varje år för att kartlägga hur nöjda invånarna i de finländska kommunerna är bland annat med servicen i sina kommuner.

Längst ner på listan hamnar Jakobstad och Raseborg, där invånarna var minst nöjda.

Bland de fem största städerna var invånarna nöjdast i Tammerfors. Ser man till alla större städer var invånarna i Seinäjoki mest nöjda.