Beredningen av vård- och landskapsreformen har satt kommunerna i en besvärlig sits. De har svårt att dra upp riktlinjer för sin egen verksamhet då det fortfarande kan komma förändringar i reformernas riktlinjer.

– Kommunerna befinner sig i ett slags mellanläge. Betydande förändringar är på väg, men det är oklart exakt hur förändringarna till slut kommer att se ut, skriver forskarna Jari StenvallHanna Vakkala och Siv Sandberg i sin undersökning Kelluvat kunnat (Flytande kommuner).

Som helhet utgör regeringen Sipiläs pågående vård- och landskapsreformer en exceptionellt stor och komplex reform vars genomförande har djupgående konsekvenser förkommunernas och den övriga  offentliga sektorns verksamhet, skriver forskarna.

På grund av reformernas strikta tidsplan måste beredningen och genomförandet ske samtidig.
Förändringstrycket på kommunerna är hårt. Men eftersom reformernas innehåll och hur de kommer att påverka kommunerna fortfarande är oklara har arbetet för att utveckla den framtida kommunen kommit igång i varierande grad.

Annons– Framtidens kommun och utvecklingsarbete är tillsvidare främst ”retorik”  och vad det innebär har inte konkretiserats tillräckligt i kommunernas vardag, skriver forskarna.

Att kommunerna reagerar långsamt kan också vara ett tecken på att man lärt sig från tidigare reformer.

– I tidigare reformer har det visat sig att de kommuner klarat sig bäst som inte varit aktiva föregångare i att förverkliga reformerna. Det har med andra ord lönat sig att vara passiv, står det i rapporten.

Forskarna ser tecken på att alla kommuner inte kommer att klara sig i den nya situationen. Små kommuner kan ha svårt att hitta sin nya roll. Större städer kan å andra sidan bli av med sin attraktionskraft.

Enligt forskarna diskuteras de risker som reformerna innebär för kommunerna för lite.

– Det skulle vara skäl att grundligt fundera redan under beredningen vilka faktorer som kan åstadkomma negativa konsekvenser för kommunerna och överlag för utvecklingen på nationell nivå i hela Finland, konstaterar forskarna.

Kelluvat kunnat (Flytande kommuner).Är en realtidsutvärdering av beredningen av vård- och landskapsreformen och framtidens kommun och är en del av Kommunförbundets forskningsprogram ARTTU2.

Rapporten finns att ladda ner i Kommunförbundets nätbutik.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *