Butiker och köpcentra,  bibliotek, ungdomsgårdar och sporthallar. Nu är det klart var man kan förhandsrösta i kommunalvalet i april.

I Pargas skärgård kan väljarna förhandsrösta exempelvis på förbindelsebåtarna och i Kronoby cirkulerar en valbuss. Inalles finns det över 900 förhandsröstningsställen att välja mellan i kommunalvalet.

Här finns en förteckning på alla förhandsröstningställen inom landet.

Förhandsröstningen i kommunalvalet ordnas i Finland 7–13 april 2021 och utomlands 7–10 april 2021. Själva valdagen är söndagen den 18 april. 

Justitieministeriet förbereder kommunalvalet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

– Målet är att säkerställa att röstningen kan ordnas på ett tryggt sätt oberoende av epidemiläget. Finland har goda förutsättningar att ordna kommunalvalet även om coronaepidemin fortsätter, heter det i ett färskt ressmeddelande.

Myndigheterna följer coronaepidemiläget noggrant och preciserar anvisningarna om valarrangemangen enligt behov.

Information om säker röstning utlovas i mars i brevet med anmälan om rösträtt som går ut till alla röstberättigade.

932 förhandsröstningsställen i landet

Kommunerna anmälde de allmänna förhandsröstningsställena till valdatasystemet den 29 januari. Förhandsröstningsställena utomlands fastställdes genom förordning av statsrådet den 21 januari.

I Finland finns det sammanlagt 932 förhandsröstningsställen och utomlands 108.

Antalet röstningsställen på valdagen den 18 april är totalt 1 854 i hela landet.

Röstning utomlands per brev eller på förhandsröstningsställen

Röstberättigade som bor eller vistas utomlands under valtiden kan rösta per brev från utlandet. Det är också möjligt att rösta på förhand vid beskickningar och konsulat.

De röstberättigade som vill brevrösta har kunnat beställa brevröstningshandlingarna sedan den 18 januari.

Röstningen inleds den 18 mars när de uppställda kandidaternas kandidatnummer har fastställts. Närmare anvisningar om brevröstning finns på adressen www.vaalit.fi.

Röstsedeln och de övriga handlingarna ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen den 16 april före kl. 19.

Kandidatansökningarna senast den 9 mars

I kommunalval kan man ställas upp som kandidat i sin hemkommun. Den som ställs upp som kandidat ska också ha rösträtt i kommunalval i någon kommun.

Kandidater kan ställas upp av partier och valmansföreningar. Partierna ställer upp sina kandidater enligt sina stadgar. En valmansförening kan bildas av tio, fem eller tre personer som är röstberättigade i samma kommun, beroende på invånarantalet i kommunen. 

Vid kommunalvalet ska kandidatansökan lämnas in till den kommunala centralvalnämnden senast tisdagen den 9 mars före kl. 16. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska göras samtidigt som kandidatansökan.

Den kommunala centralvalnämnden fastställer kandidatuppställningen den 18 mars 2021 och gör upp en förteckning över kandidaterna och deras kandidatnummer. Uppgifter om kandidaterna i kommunalvalet finns på adressen www.vaalit.fi på kvällen den 18 mars.
 

Mera information om kommunalvalet