Folktinget: Svenskans ställning svag i lagförslagen

2.3.2017

Lagförslagen innehåller inga förändringar från tidigare när det kommer till de frågor som är särskilt viktiga för det svenska i Finland. På Folktinget är man inte nöjd med det lagpaket som regeringen överlämnat till riksdagen där lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen ingår. 

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist är missnöjd med att regeringen nu befäster strukturen för de sjukhus som får omfattande jour dygnet runt, där Vasa centralsjukhus inte är ett av de 12 sjukhus som ingår.

I förslaget till lag om ordnade av social- och hälsovård har regeringen skrivit in en förpliktelse om att det enspråkiga landskapet Södra Österbotten  där Seinäjoki centralsjukhus ligger ska kunna ordna jourtjänster också på svenska.

På Folktinget är man ändå inte övertygad.

– Folktinget håller fast vid att Seinäjoki centralsjukhus inte kommer att kunna ordna akutvården på svenska. Medborgarinitiativet som kommit till genom det stora engagemang som finns i den här frågan erbjuder regeringen och riksdagen en möjlighet att ändra linje, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist i ett pressmeddelande.

På Folktinget är man inte heller nöjd med de påverkans organ för minoriteters språk som föreslås ingå i alla tvåspråkiga landskap.

I regeringens proposition står det att påverkansorganet för den språkliga minoriteten har till uppgift att utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster landskapets språkliga minoritet har behov av att få på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet.

Organet kan också lägga fram förslag för landskapsstyrelsen om hur tjänsterna kan utvecklas eller lägga fram förslag om kraven på personalens språkkunskaper. Däremot har påverkansorgan, enligt propositionen, ingen beslutanderätt som är bindande för landskapet.

Folktinget anser att man inte tryggat tillräckliga resurser och inflytande för att påverkansorganet ska kunna genomföra sin uppgift.

–  Folktinget har föreslagit att organet borde vara en ”Nämnd för minoritetens språk” med verklig makt att påverka och med insyn och inflytande i landskapets beslutsfattande, säger Blomqvist.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här