”Flaskhalsarna i vård- och landskapsreformen måste lösas i ramförhandlingarna”

Kommunförbundets vice vd Timo Reina.
Kommunförbundets vice vd Timo Reina. (Linda Grönqvist.)
21.4.2017

Regeringen måste under ramförhandlingarna nästa vecka göra de beslut om resurserna som är nödvändiga för att reformerna ska kunna träda i kraft, säger Kommunförbundets vice vd Timo Reina. Besluten är nödvändiga för trovärdigheten för reformerna anser Reina.

– Vi befinner oss i ett exceptionellt kritiskt läge i de regionala förberedelserna av vård- och landskapsreformen, sade Timo Reina under ett besök hos Södra Österbottens förbund i Seinäjoki.

Nu är det enligt Reina viktigt att regeringen i ramförhandlingarna nästa vecka tar de beslut om resursering som är nödvändiga för att reformerna ska kunna gå vidare.

– Det behövs tilläggsfinansiering både för att trygga verksamheten i interimförvatningen i landskapen och för att bygga nya ICT-lösningar.

Staten ska stå för den ekonomiska risken

– Reformen bereds för tillfället ute i regionerna av tusentals personer och hundratals arbetsgrupper i en situation där inte en enda lag är godkänd och all nödvändig lagstiftning är inte ens på utlåtanderunda eller i riksdagsbehandling, påpekar Reina.

Reina poängterar att det är staten som bör stå för de ekonomiska riskerna i beredningen av reformerna. Om interimförvaltningen i landskapen inte kommer igång med sitt arbete eller inte får tillräckligt med resurser, äventyrar det hela tidtabellen för att kontrollerat grunda de nya landskapen.

– Utan tillräckliga investeringar för de ICT-lösningar som behövs kommer inte de inbesparingar som man tänkt sig att förverkligas på lång sikt, säger Reina.

Reina säger att kommunernas kostnader bör ersättas till fullt belopp. Han menar också att beredningen av vård- och landskapsreformen skulle underlättas om det skulle finnas tillräckligt med svängrum t.ex. gällande hur olika stödtjänster som ekonomi- och personalförvaltning ska organiseras i landskapen.

 

– Självstyrande landskap borde inte på förhand tvingas binda sig till att använda tvångsbolagiserade bolag. Det viktiga är att kommunernas och landskapens gemensamma produktion av stödtjänster möjliggörs så brett som möjligt, säger Reina.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här