Fem områden åter på bordet

11.3.2016

Tvisten kring antalet vårdområden är långt ifrån löst. Nu framskrider en modell med fem samarbetsområden mellan staten och landskapen skriver Helsingin Sanomat.

Enligt HS finns det redan ett lagförslag om det här, men de politiska förhandlingarna pågår ännu och många detaljer är öppna.

De här fem områdena skulle ha makt att styra över landskapen som har ansvar över anordnandet av vården. De fem områdena bygger på de nuvarande så kallade Erva-områdena, de nuvarande fem universitetssjukhusdistrikten.

Yle skrev i februari om planerna på en ny förvaltningsnivå.

Den nya förvaltningsnivån skulle möjliggöra att det fortfarande kunde finnas 18 landskap, vilket är det antal som regeringen kom överens om i november efter regeringskrisen.

 Först föreslog samlingspartiet att vårdområdena bör vara fem. Experterna ansåg att de bör vara högst 12, men gärna färre. Centern höll fast vid 18 landskap och partiet har också som mål att vid sidan om vårdreformen driva igenom en massiv förvaltningsreform. När regeringen i november var nära att falla kom man överens om 18 landskap av vilka 15 också skulle ha ansvar över vården. Tre landskap ska alltså samarbeta med något annat landskap. Från första början har det rått en skepsis kring om modellen går att genomföra. Så gott som alla tvåspråkiga kommuner påpekade i sina utlåtanden om vårdreformen att indelningen är odemokratisk och luddig.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C)  medger också för HS att modellen 18-15 inte är problemfri.

Problematiskt är bland annat att frågan om självstyre med eget val och finansiering ifrågasätts om landskapet tvingas samarbeta med ett annat landskap. Förslaget om 15 vårdområden håller på att falla på grund av grundlagsenliga problem.

Centern vill ändå hålla fast vid sina landskap. Därför är tanken nu att de fem samarbetsområdena ska skapa vettigt samarbete över landskapsgränsen. Men inte heller den här modellen är problemfri. Hur kan landskapen vara självstyrande om de styrs av fem områden?

För Samlingspartiet var frågan om valfrihet också viktig. På tisdag ger arbetsgruppen som leds av professor Mats Brommels sin mellanrapport om valfriheten. Följ Kommuntorget för mera information.

.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här