Sällan har situationen inför ett kommunalval varit så förvirrande som nu, säger forskare Siv Sandberg som nu granskar det östnyländska kommunfältet.

Östnylänningarna förhandsröstade ganska flitigt, men det behöver inte alls betyda att det totala valdeltagandet blir högre än tidigare.