Efter Kasköbornas klara nej till en sammanslagning har nu resultatet av enkäten om samma fråga i Närpes publicerats.

Enkäten om en sammanslagning av Närpes och Kaskö visar att 36,9 procent av de som deltagit i enkäten är för en sammanslagning. Det här motsvarar 1 246 personer.

De som är emot en sammanslagning utgör 33,3 procent (1 125 personer), medan 29,9 procent (1 010 personer) förhåller sig neutrala.

Svarsprocenten på enkäten, som utfördes av Åbo Akademi, var 45 procent, eller 3 408 personer.

Enkäten ska ligga som grund för fullmäktiges beslut i november.