Centern kan vara den största vinnaren i landskapsvalet om ett drygt ett år. Kommunförbundets beräkningar visar att Centern skulle få den starkaste ställningen i till och med tio landskapsfullmäktige om man ser till resultaten i Kommunalvalet 2012.

I ett landskapsfullmäktige skulle Centern dela första platsen med SDP. Samlingspartiet skulle vara störst eller på delad första plats i fem landskap.

SDP skulle vara störst i tre landskapsfullmäktige och i ett av dessa på delad första plats. SFP skulle vara starkast i Österbottens landskap.

2016-11-kommuntorget-landskap-001Klicka för större bild

Kommunförbundets uträkningar baserar sig på material från Statistikcentralen om antalet röster i senaste kommunalvalet.

Centern skulle vara starkast i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Kajanaland och Lappland. I Södra Karelen delar centern första plats med SDP.

Samlingspartiet störst i Nyland

I landskapet Nyland är samlingspartiet starkast. På basis av rösterna i förra kommunalvalet skulle samlingspartiet få 28 av platser i landskapsfullmäktige, vilket är en knapp tredjedel.

Näststörst i Nyland är SDP med 19 platser. Tredje är De gröna med 16 platser, Sannfinländarna med 11 platser och på femteplats SFP med nio platser.

Enligt uträkningarna skulle Centern få sex platser i Nylands landskapsfullmäktige, Kristdemokraterna två platser och övriga (valförbund) en plats.

Förutom i Nyland ser Samlingspartiet ut att bli störst också i Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen. I Birkaland delar Samlingspartiet första platsen med SDP.

SDP störst i tre landskap

SDP skulle bli störst i Satakunta, Egentliga-Tavastland och Södra Karelen, där partiet skulle dela första platsen med Centern.

Sannfinländarna skulle enligt de här uträkningarna inte vara största parti i ett enda landskap, men de skulle vara näststörsta i Kajanaland. Av de 59 platserna i Kajanaland skulle sannfinländarna ha tio.

De gröna skulle få 16 plats i landskapsfullmäktige i Nyland, i Egentliga Finland och Birkaland skulle de få sju platser var, i en del landskap bara en plats och i Södra Österbotten inte en enda plats.

Vänsterförbundets bästa landskap skulle vara Norra österbotten, Kajanaland och Lappland där partiet skulle få kring tio platser i respektive fullmäktige.

Kristdemokraternas fullmäktigeplatser är genomgående få i hela landet.

Drygt ett år till landskapsvalet

Det första landskapsvalet ordnas i januari 2018 i samband med presidentvalet. Till varje landskap väljs ett minimiantal fullmäktigeledamöter, baserat på invånarantalet i landskapet. Fullmäktigeplatserna är 59-99 stycken. Nyland är det enda landskapet som kommer att få 99 platser. I tio landskap blir antalet platser 59.

Fullmäktigeperioden för de som blir invalda i landskapsfullmäktige börjar i mars 2018 och fortsätter till slutet av maj 2021. Efter det organiseras det landskapsval vart fjärde år i samband med kommunalvalet.

Landskpasfullmäktige högsta beslutandeorgan

Fullmäktige är landskapets högsta beslutandeorgan. Landskapen har också styrelse och en landskapsdirektör. Fullmäktige bestämmer om sina egna organ, t.ex. om att grunda olika nämnder.  Landskapsfullmäktige bestämmer om landskapsstrategin, förvaltningsstadgan, investeringsplaner, och samarbetsavtal.

Landskapen har inte samma självstyrande status som kommunerna, utan sköter i första hand lagstadgade uppgifter.

Landskapen har inte beskattningsrätt och möjligheten att ta lån är begränsad. Finansieringen kommer från staten.

Landskapslagen är tänkt att träda i kraft i juli och verksamheten planeras köra igång från och med 2019.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *