Barnen drabbas om kommunerna slås ihop framhöll Bert Häggblom (Ob) i lagtinget i går.

Det uttalandet lämnades inte oemotsagt.

Den pågående kommunstrukturreformen blev också under tisdagen en av de centrala frågorna då lagtinget fortsatte debattera regeringens förslag till budget för 2018.

Bert Häggblom anser att man inte tänkt på barnen som enligt honom kommer att drabbas av omotiverat långa skolresor och alltför stora skolor.

– Det är beklagligt att man inte tänker på barnen. Min uppmaning till regeringen är att analysera kommunstrukturen ur ett barnperspektiv.

Minister Nina Fellman (S) kontrade omedelbart med att barnen gynnas eftersom större skolor har större resurser och i och med det bättre möjligheter att uppfylla barnens specialbehov.

– Just barnaspekterna är något som jag verkligen har tänkt på, sade Göte Winé (S) och hänvisade till alla de föräldrar som oroar sig över att deras barn inte passar in i den lilla skola de måste gå i eller som, för att kommunen inte har råd, inte får den specialundervisning som just de är i behov av.

– Kommungränserna är ett hinder i dag, sade Winé som fick medhåll av John Holmberg (Lib).

– Vi har inte lyckats skapa en grundskola där alla mår bra. Bert Häggblom borde veta att vi har nått vägs ände med den nuvarande strukturen och 16 kommuner.

Häggbloms lösning är att behålla de små skolorna men låta föräldrarna själva välja var de placerar sina barn.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

<”Byline e-post”>