Kommunförbundet söker en specialsakkunnig till svenska enheten

19.4.2021

Kommunförbundet söker en specialsakkunnig

Kommunförbundet söker nu en Specialsakkunnig till svenska enheten för tiden 1.6.2021-2.4.2023. Begynnelsedatumet för anställningen kan förhandlas. Anställningen är ett vikariat.

Social- och hälsovårdsreformen är en av de största förvaltnings- och verksamhetsreformerna som någonsin genomförts i Finland.  Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kommer att utgöra en viktig del av det kommunala beslutsfattandet och ekonomin när reformen genomförts. För att garantera att service erbjuds alla kommuninvånare också på svenska i framtiden krävs ett närmare samarbete mellan kommunerna, olika organisationer, tredje sektorn, stiftelser osv. Vi anställer en person med ansvar att bevaka vårdreformen med fokus på svenska och tvåspråkiga frågor ur ett kommunalt och organisationsmässigt perspektiv. Också övriga uppgifter kan ingå i arbetsbeskrivningen beroende på den valda personens kompetens och erfarenhet.

Till dina uppgifter hör att

  • Bevaka två- och svenskspråkiga lösningar inom de kommande välfärdsområdena
  • Kartlägga kommunernas behov av stöd och information i anknytning till vårdreformens genomförande
  • Kartlägga de finlandssvenska organisationerna och deras framtida roll och betydelse
  • Ge rådgivning till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i ärenden som rör språkfrågor och tvåspråkig förvaltning

Vi förutsätter

  • god kännedom om den pågående vårdreformen
  • särskild förtrogenhet med svenska frågor och nationalspråksfrågor ur lokalförvaltningens synvinkel
  • god samarbets- och interaktionsförmåga samt förmåga att arbeta på egen hand
  • högre högskoleexamen
  • utmärkta kunskaper i finska och svenska samt goda kunskaper i engelska. Det är en fördel om du kan kommunicera på de nordiska språken.

Du blir del av en unik arbetsmiljö i en expertorganisation med sektorsövergripande kompetens och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar.

Blev du intresserad? Skicka in din ansökan med löneanspråk senast 9.5.2021 till adressen registratur@kommunforbundet.fi, med rubriken ”Sakkunnig till svenska enheten”.

Närmare upplysningar: Ulf Stenman, direktör för svenska enheten (ulf.stenman@kommunforbundet.fi, 050 327 6574)

Mer information om användningen av personuppgifter​​​​​​​