Verkställande direktör för Kommunförbundet

24.9.2018

Ansökningstiden har förlängts.

Verkställande direktörens ansvarsområde omfattar förbundets strategiska och operativa intressebevakning, ledning av Kommunförbundet och förbundskoncernen, kommunutveckling, demokrati och ledarskap, produktivitet och forskning, kommunikation, svenska och internationella ärenden, utveckling av förbundets processer kring prognostisering och reaktionsförmåga samt personalfrågor.

Ansvarsområdet kan eventuellt ändras senare. Anställningen är tidsbegränsad till sju år.

Arbetet förutsätter

  • gedigen erfarenhet av ledarskap
  • god kännedom om kommunsektorn
  • högre högskoleexamen
  • förmåga att kommunicera och uppträda
  • goda kunskaper i de inhemska språken och engelska.

Närmare upplysningar om uppgiften ger styrelsens ordförande Sirpa Paatero, tfn 050 512 1602. Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast 26.10.2018 före kl. 14.00. Vänligen skicka ansökan per e-post till registratur@kommunforbundet.fi.

Kommunförbundet är en rökfri arbetsplats.