Kommunförbundet söker kommunikationsdirektör

30.8.2018

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresse-, service- och utvecklingsorganisation för kommunerna och städerna i Finland. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna och andra aktörer med kommunal anknytning omfattas av verksamheten. Förbundets högsta ledning består av verkställande direktören och två vice verkställande direktörer.

Vi söker en

KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

Kommunikationsdirektören ska

 • främja en verkningsfull verksamhet vid Kommunförbundet
 • planera och genomföra kommunikationen enligt de strategiska målen
 • delta i arbetet med samhällsrelationer som stöd för ledningen
 • sköta kommunikationen med intressentgrupper och kunder samt marknadsföring
 • leda kommunikationsenheten och utveckla verksamheten.

Arbetet förutsätter

 • gedigen erfarenhet av ledarskap
 • flera års erfarenhet av motsvarande uppgifter
 • förtrogenhet med kommunsektorn och offentliga sektorn
 • interaktionsförmåga, förmåga att uppträda, förtrogenhet med medievärlden
 • lämplig högre högskoleexamen
 • goda kunskaper i de inhemska språken och engelska.

 

Närmare upplysningar om anställningen ger Jari Koskinen, verkställande direktör för Finlands Kommunförbund, tfn 044 976 4225 och Hannele Lindfors, personalchef, tfn 050 599 7466.

Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast 14.9.2018 kl. 15. Ansökningarna skickas per e-post till registratur@kommunforbundet.fi.

Kommunförbundet är en rökfri arbetsplats.

Mer information finns på www.kommunforbundet.fi