EU har inflytande i vartannat fullmäktigeärende

EU påverkar också på kommunnivå.
EU påverkar också på kommunnivå.
14.3.2018

EU:s inflytande syns tydligt på kommunsektorn, visar en undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort. Nästan hälften av de ärenden som behandlas i kommunernas fullmäktige är påverkade av EU-direktiv eller rekommendationer.

Lite mer än 20 procent av ärendena på kommunfullmäktiges listor påverkas rättsligt av tvingande EU-lagstiftning så som förordningar och direktiv. Ytterligare 25 procent av ärendena rör frågor där EU har en ambition att påverka. Sammanlagt påverkar EU alltså nästan hälften av de ärenden som kommunfullmäktige behandlar.

I undersökningen deltog 44 kommer, två landsting och fyra regioner i Sverige. Undersökningen gjordes 2016-17.

I undersökningen görs en åtskillnad mellan två typer av påverkan. Dels EU:s rättsliga påverkan som definieras som de fall där EU styr genom förordningar och direktiv som är bindande för kommuner, landsting och regioner. Dels politisk påverkan som definieras som EU:s icke-bindande verktyg, till exempel handlingsplaner och rekommendationer från rådet och kommissionen.

Jämfört med kommunerna har EU mindre inflytande på ärendelistorna i landstings- och regionfullmäktige. Cirka 10 procent av punkterna påverkas av bindande lag medan ungefär 45 procent av dagordningspunkter rör ämnen där EU har formulerat handlingsplaner och rekommendationer, framförallt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

SKL-rapporten konkluderar med att det är viktigt att kommunsektorn följer utvecklingen i EU.

– SKL bevakar EU-frågor av betydelse för sina medlemmar, särskilt som förbundet ofta har bättre resurser för detta arbete jämfört med medlemmarnas egna möjligheter, heter det i rapporten.

SKL-rapporten EU i lokalpolitiken 2018 kan laddas ner här.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här