Männen dominerar i den politiska toppen i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Män har högre löner och arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor, visar en färsk jämförelse som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort.

Männen dominerar i kommunfullmäktige i de flesta av Sveriges 260 kommuner. Hela 56 procent av fullmäktigemedlemmarna är män. Endast 28 kommuner har fler kvinnor än män i fullmäktige (år 2014).

Fördelningen kvinnor och män i kommunerna varierar, men det finns några kommuner där könsskillnaderna är extra stora. I Örkelljunga kommun är andelen män nästan 2,5 gånger så stor som andelen kvinnor. I Härryda kommun går det mer än två män på en kvinna i fullmäktige. Hörby, Tjörn, Dorotea, Alvesta, Askersund, Hultsfred och Nykvarn har alla mer än två tredjedelar män i sina fullmäktigeförsamlingar.

I Nordanstig kommun är kvinnorna i majoritet, där går det en man på 1,38 kvinnor. Den enda kommun i Sverige som har lika många kvinnor och män i fullmäktige är Arjeplog. I 47 kommuner än könsfördelningen nästan jämn, på en man eller en kvinna när. Det här beror på att fullmäktige oftast har udda antal ledamöter.

jamstalldhet
Jämställdhet i kommunerna i Svenskfinland. Kolla Kommunkartan!

Enligt SKL:s öppna jämförelse finns det ingenting som tyder på att stora fullmäktigeförsamlingar skulle ha en jämnare könsfördelning. Stockholms fullmäktige som är störst i Sverige med 101 ledamöter kommer på en andra plats i rankingen, medan Norrköping som har Sveriges andra största fullmäktige kommer långt ner på rankinglistan, på en 206:e plats.

Mest män på ordförandeposterna

Ordförandeposterna i de svenska kommunerna innehas för det mesta av män. Endast 30 procent av ordförandeposterna i kommunerna innehas av kvinnor. Av 290 svenska kommunstyrelser har 215 letts av män under de senaste tre mandatperioderna. I 124 kommunstyrelser har ordföranden varit en man under alla tre mandatperioder.

Rapporten innehåller också en totalranking av jämställdheten i kommuner och landsting. Bland kommunerna är det Stockholm, Sollentuna och Malmö som toppar jämställdhetslistan och på landstingssidan är det Kalmar.

”Öppna jämförelser Jämställdhet” bekräftar en rad kända jämställdhetsbrister, konstaterar SKL. Män dominerar fortfarande den politiska toppen i kommuner, landsting och regioner. Män har högre löner och arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor däremot lyckas bättre i skolan, men har lägre löner, sämre psykisk hälsa och är mer sjukskrivna än män.

I Finland följer fördelningen mellan män och kvinnor samma mönster som i Sverige.  36 procent av de finländska kommunernas fullmäktigeledamöter är kvinnor (44 procent i Sverige). Av ordförandena är färre än 30 procent kvinnor.

Kommuntorget kartlade fördelningen på de kommunala topposterna i mars i år. Kartläggningen hittar du här.

Jämställdhet valtema

Ett av Kommunförbundets teman i kommunalvalet 2017 är jämställdhet. Den 29 september arrangeras ett seminarium i Kommunernas hus där jämställdheten i kommunerna är tema. Seminariet fokuserar speciellt på jämställdhet mellan könen inför kommunalvalet 2017.

I diskussionen deltar ledande kvinnliga politiker, bland andra Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero, delegationen för jämställdhetsärenden TANE:s ordförande Sari Raassina och Minerva Krohn, ledamot i Kommunförbundets styrelse. Skådespelaren Emma Paju-Torvalds tar upp historiska jämställdhetsfrågor i sin gestaltning av Lucina Hagman, den bärande kraften inom kvinnorörelsen för hundra år sedan.

I partipanelen berättar erfarna politiker om framgångar där det gällt att främja jämställdheten i kommunalpolitiken. Aktuella ämnen ger också stoff till valarbetet.

Programmet är på finska, men det är möjligt att ställa frågor på svenska.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *