Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) blir styrelsemedlem i HUS med riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som suppleant. SFP har en representant i HUS-styrelsen.

– SFP har alltid haft en viktig roll inom HUS, inte minst när det gäller frågor kring servicen på det egna modersmålet, och frågor gällande närservice. Vi har mindre sjukhus som t.ex. Borgå, Lojo och Raseborgs sjukhus som också i fortsättningen ska spela en viktig roll inom specialsjukvården i Nyland, säger Wickström i ett pressmeddelande.

Wickström kommer i sitt styrelsearbete också att fokusera på att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster. Det finns stora brister, speciellt på svenska. Wickström vill också satsa på att förbättra personalpolitiken och se till att den vårdskuld som coronaepidemin föranlett nu sköts.

Pandemin påverkar ekonomin många år

HUS fullmäktige valde vid sitt konstituerande möte i torsdags fullmäktiges presidium och styrelse. Maaret Laine (SDP) valdes till fullmäktiges ordförande och Marika Paavilainen (Gröna) och Marika Räf (Saml) till vice ordförande.

AnnonsFullmäktige valde Risto Rautava (Saml) till styrelsens ordförande och Erika Veltheim (Sannf) till vice ordförande.

Tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi gav nya fullmäktige en översikt av HUS verksamhet. I sin översikt lyfte Mäkijärvi särskilt upp coronapandemins effekter och universitetssjukhusets ställning.  

– Coronapandemin kommer att påverka HUS ekonomi ännu länge. Enligt vår bedömning kommer hanteringen av coronan att kosta cirka 22 miljoner euro per år under 10 års tid, dvs. ungefär 225 miljoner euro totalt, om inte vaccinationstäckningen blir högre. I Nyland har vi fortfarande ungefär 455 000 helt ovaccinerade personer, sade Mäkijärvi. 

Fullmäktige under övergångsperioden

På grund av social- och hälsovårdsreformen kommer fullmäktiges mandatperiod att ta slut redan under nästa år. Då HUS nya grundavtal godkänns före 30.4.2022 bildas ett nytt högsta beslutande organ för HUS-sammanslutningen, antingen ett fullmäktige eller en samkommunstämma.

– Vårdreformen är en stor förändring som kommer att påverka allas vardag. Det är viktigt att vi ser till att de avtal som välfärdsområdena ska göra med HUS stöder alla områden och kommuner, och framför allt invånarna, säger Wickström.