HUS förra vd Juha Tuominen gick i sjukpension i augusti.

Tolv personer har sökt tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

De sökande är Nico Erkavuo, Arto Hietanen, Matti Holi, Juha-Petri Jolkkonen, Erna Kentala, Joni Kuokkanen, Sally Leskinen, Jouni Meriluoto, Markku Mäkijärvi, Jari Petäjä, Ville Pursiainen och Samuli Saarni.

Valet till tjänsten som vd bereds för styrelsen och vidare för fullmäktige av en kommitté som består av styrelsemedlemmar och fullmäktiges ordförande. Fullmäktige väljer förra vd:n Juha Tuominens efterträdare 7.10.

AnnonsTuominen gick i sjukpension i augusti. För tillfället är Markku Mäkijärvi, ledande överläkare, t.f. verkställande direktör.

Tuominen skrev själv på Twitter att han länge lidit av en lindrig form av den neurologiska sjukdomen MS.

Eftersom sjukdomen aktiverats bedömde Tuominen att han inte kan sköta det krävande uppdraget.

Jag lämnar mitt uppdrag med ett tungt sinne, skrev Tuominen.

HUS vd leder Finlands största sjukvårdsdistrikt, som har 27 000 anställda och en omsättning på 2,5 miljarder euro. Efter social- och hälsovårdsreformen ansvarar HUS för den specialiserade sjukvården i de fem nyländska välfärdsområdena.