Vasa valde Marjo Lindgren till riskhanterings- och säkerhetschef

Frihetsstatyn på Vasa torg.
Frihetsstatyn på Vasa torg. (Vasa stad)
23.9.2021

Tretton personer hade sökt tjänsten i augusti.

Marjo Lindgren, förv.mag., Tammerfors universitet, blir ny riskhanterings- och säkerhetschef i Vasa.

Tjänsten var lediganslagen de första veckorna i augusti och tretton personer visade intresse. Av dem kallades fyra till intervju.

Enligt rekryteringsgruppen lämpar sig Lindgren bäst för tjänsten. Gruppen hänvisar bland annat till Lindgrens utbildning, hennes erfarenheter som beredskaps- och säkerhetschef och hennes erfarenheter av kommunverksamheter och -förvaltning.

Veli Sulkava, som har generalstabsofficersexamen från Försvarshögskolan, valdes som reserv.

Riskhanterings- och säkerhetschefens viktigaste uppgifter är att bland annat att styra och samordna genomförandet av beredskapsplaneringen och beredskapen på stadsnivå och inom sektorerna och att utveckla säkerheten vid stadens tillställningar och evenemang i samarbete med organisatörerna.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här