Om stadsstyrelsen förkastar den förra social- och hälsovårdsdirektörens rättelseyrkan tillträder Pahta i januari.

Salon Seudun Sanomat rapporterar att Kimitoöns förra kommundirektör Anneli Pahta blir social- och hälsovårdsdirektör i Salo. Tjänsten är tidsbunden.

Salos förra social- och hälsovårdsdirektör Jussi Mattila fick inte fortsätta efter att tjänstens prövotid löpte ut i november i fjol. Om Mattilas rättelseyrkan förkastas av stadsstyrelsen den 18 januari tillträder Pahta redan följande dag.

Sex personer hade sökt tjänsten, tre kallades till intervju och valet av Pahta gjordes av Salos tf. stadsdirektör Anna-Kristiina Korhonen.

På Facebook skriver Pahta att hon är rörd och glad om hon får jobbet.

Pahta sa upp sig från jobbet som kommundirektör i Kimitoön efter en förtroendekonflikt mellan henne och en del av fullmäktigeledamöterna.