Politices magister Emilia Mattsson har valts till Svenska enhetens vikarierande utvecklingschef för år 2022.

Hon vikarierar enhetens ordinarie utvecklingschef Linda Grönqvist. Emilia Mattsson arbetar som utbildningsplanerare på Kommunförbundets svenska enhet.

Juris magister Robin Lindberg har valts till vikarierande sakkunnig för samma tidsperiod, dvs. år 2022. Lindberg som vikarierar Johanna Lindholm kommer att arbeta med bland annat de svenska frågorna i vårdreformen samt språklagen.

Annons