Jobbet som förvaltningschef i Nykarleby lockade bara en sökande – ansökningstiden förlängs

27.9.2021

Intresserade har nu fram till mitten av oktober att söka tjänsten.

Nykarleby söker en förvaltningschef, som ska fungera som sekreterare för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och ingå i stadens ledningsgrupp. Vid enheten hanteras också frågor som berör kommunal information, kommunikation, marknadsföring, IKT och näringslivsutveckling, heter det i arbetsplatsannonsen.

Behörighetsvillkoret för förvaltningschefen, som har ett nära samarbete med stadsdirektören och ekonomidirektören, är lämplig högre högskoleexamen.

Som meriter räknas erfarenhet av offentlig förvaltning och utvecklingsfrågor som anknyter till området.

Staden söker särskilt en person som har kunskap om offentlig rätt, närmare bestämt någon som kan agera i en rådgivande funktion åt hela organisationen i frågor som rör kommunalförvaltning, upphandling och avtalsrätt.

Ansökningstiden för tjänsten utgick på måndag eftermiddag. Endast en person hade sökt tjänsten, pol.mag. Alexandra Back från Jakobstad.

Staden meddelar att ansökningstiden förlängs med två veckor till 11.10.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här