Henrik Lönnqvist till Kommunförbundet

Henrik Lönnqvist
Henrik Lönnqvist
21.12.2020

Kommunförbundet har valt Henrik Lönnqvist till ny stadsutvecklingschef.  Han efterträder stadsforskningschef Kauko Aronen som går i pension.

Henrik Lönnqvist kommer närmast från Vanda där han har arbetat som stadens strategi- och forskningschef.

Lönnqvist är tekn.dr. och inkommen i frågor så som bostadspolitik och segregation, stadsplanering och -struktur, ekonomi, befolkningsutveckling och flyttrörelser.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här