I november tar fullmäktige det slutliga beslutet. Övriga kandidater är inte uträknade.

Mats Brandt, avgående stadsdirektör i Nykarleby och ny strategidirektör för samkommunen Österbottens välfärdsområde, ser inte ut att bli långvarig på sin nya post.

Landskapsstyrelsen för Österbottens förbund beslöt på måndag att enhälligt föreslå för landskapsfullmäktige att Mats Brandt utses till landskapsdirektör från 1.5.2022.

Brandt, som är doktor i förvaltningsvetenskap, var en av fem som kallades till intervju. Sammanlagt sökte sju personer tjänsten, som blir ledig då Kaj Suomela går i pension i april.

Annons– Österbotten står inför många intressanta utmaningar inom den närmaste framtiden, inte minst enorma industriella investeringar. Jag sätter ett stort värde vid att styrelsen enhälligt ställer sig bakom Brandt eftersom samarbete och samverkan över både partigränser och övriga gränser är det som bäst för oss framåt, säger Joakim Strand (SFP), ordförande för landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund, i ett pressmeddelande.

Landskapsfullmäktige möts 8.11 och fattar då beslut i ärendet.

Fullmäktige är inte bundet av styrelsens förslag: samtliga som sökt tjänsten som landskapsdirektör och som fyller behörighetskraven kan väljas till tjänsten, heter det i pressmeddelandet.

Dessa sju sökte inledningsvis tjänsten:

  • Rurik Ahlberg, pol.lic, Korsholm
  • Mats Brandt, doktor i förvaltningsvetenskap, Vasa
  • Joakim Ingves, ingenjör, Vasa
  • Minna Jukola, Executive Master of Business Administration                      
  • Jari Karjalainen, pol.mag., Vasa
  • Taira-Julia Lammi, diplomingenjör              
  • Lars Rosenblad, pol.mag.