Omröstning krävdes när fullmäktige fattade beslutet.

Aderton personer sökte tjänsten som näringslivschef vid Kimitoöns kommun, efter att ansökningsperioden förlängdes i maj.

I fullmäktige i juni valdes PM Erik Lund till ny näringslivschef. I omröstningen fick Lund tjugo röster medan motkandidaten Kenneth Nordell – företagare och projektansvarig från Åbo, som hade Centerns och SDP:s stöd – fick sju röster.

Lund inledde sitt arbete i augusti. I jobbet ingår att upprätthålla goda relationer med befintligt näringsliv och att aktivt arbeta för nyetableringar. Näringslivschefen jobbar med kommundirektören, är en del av kommunens strategiska ledning och avdelningschef för utvecklingsavdelningen.

Annons