Erik Lund ny näringslivschef vid Kimitoöns kommun

23.8.2021

Omröstning krävdes när fullmäktige fattade beslutet.

Aderton personer sökte tjänsten som näringslivschef vid Kimitoöns kommun, efter att ansökningsperioden förlängdes i maj.

I fullmäktige i juni valdes PM Erik Lund till ny näringslivschef. I omröstningen fick Lund tjugo röster medan motkandidaten Kenneth Nordell – företagare och projektansvarig från Åbo, som hade Centerns och SDP:s stöd – fick sju röster.

Lund inledde sitt arbete i augusti. I jobbet ingår att upprätthålla goda relationer med befintligt näringsliv och att aktivt arbeta för nyetableringar. Näringslivschefen jobbar med kommundirektören, är en del av kommunens strategiska ledning och avdelningschef för utvecklingsavdelningen.