Fjorton personer sökte tjänsten. Ansökningstiden gick ut 30.8.

Pargas söker en vårdchef att leda och utveckla vårdarbetet i staden. Förutom lämplig examen och god förmåga i tal och skrift på bägge språken förväntas god samarbets- och organisationsförmåga av vårdchefen.

Som merit räknas erfarenhet och kännedom om branschen samt ledarskap, heter det i arbetsplatsannonsen.

Inom utsatt tid sökte 14 personer tjänsten. Dessa är:

Annons • Eeva Aunio, sjukskötare, högre yrkeshögskoleexamen, Masku
 • Silja Anniina Hongisto, sjukskötare, högre yrkeshögskoleexamen, Pemar
 • Satu-Terhi Annika Kanerva, magisterexamen i hälsovetenskaper, Åbo
 • Mia Elina Patricia Karlsson-Sabie, pol.mag. i samhällsvetenskaper, Pargas
 • Malin Kinnunen, högre yrkeshögskoleexamen, utveckling och ledarskap, Pargas
 • Johanna Mäki-Laurila, sjukskötare, högre yrkeshögskoleexamen, Pemar
 • Ali Nabati, bioanalytiker, Reso
 • Marjaana Nieminen, socionom, Åbo
 • Zhuqing Ren, magisterexamen i hälsovetenskaper, Virdois (Virrat)
 • Yrsa Reponen, sjukskötare, högre yrkeshögskoleexamen, Sagu
 • Suvi Simelius-Nieminen, röntgenskötare, högre yrkeshögskoleexamen, S:t Karins
 • Janette Gunilla Sundqvist, sjukskötare, högre yrkeshögskoleexamen, Pargas
 • Irma Suominen, magisterexamen i hälsovetenskaper, Åbo
 • Niina Marianne Tasaranta, magisterexamen i hälsovetenskaper, S:t Karins

Det är social- och hälsovårdsnämnden som väljer vårdchef, antingen i mitten av september eller i början av oktober.