Utredning: Kommunerna behöver stöd i arbetet med inomhusluft

7.1.2021

Arbetsgrupper i kommuner behöver tid, utbildning och utomstående experter.

Kommuner som utreder inomhusluften i fastigheter behöver stöd i sitt arbete. Det här framgår av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommunförbund och FCG genomfört.

Utredningen frågade specifikt om stödbehovet för multidisciplinära arbetsgrupper som utreder inomhusluften i kommunerna. Resultaten från utredningen används vid verkställandet av programmet Friska lokaler 2028.

Stöd behövs bland annat för att definiera exponeringsförhållanden och hälsoaspekter. Kommunerna behöver också sakkunniga utomstående experter för utredningar och renoveringsplaner som gäller byggnader.

Arbetsgrupperna som utreder inomhusluften behöver även riktlinjer för bedömning av när en byggnad undersökts och åtgärdats tillräckligt samt överlag anvisningar och policies för hur problemen med inomhusluften ska behandlas.

Utöver det här behöver arbetsgruppen mera tid för sitt arbete, och väsentlig utbildning.

Enligt enkätsvaren varierar stödbehovet enligt kommunens storleksklass.

Till exempel önskar kommuner med mindre än 100 000 invånare närmast stöd för bestämningen av inomhusluftens hälsoaspekter.

Större kommuner med över 50 000 invånare har främst behov av kompetenta renoveringsplanerare.

Kommuner med mindre än 50 000 invånare önskar stöd för bedömning av när en byggnad undersökts och åtgärdats tillräckligt.

Slutrapporten för projektet SisäPri publiceras sommaren 2021.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här