Sjundeå vill bli medlem i HRT

Foto: VR Group.
Foto: VR Group.
25.1.2017

Kommunstyrelsen i Sjundeå föreslår att kommunen ansöker om medlemskap i Samkommunen Helsingforsregionens trafik. På det sättet vill man ordna tågtrafiken via HRT permanent från och med nästa år.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte i måndags föreslå för fullmäktige att Sjundeå ansöker om medlemskap i HRT från och med 1.1.2018.

Bakgrunden till förslaget är kommunikationsministeriets och VR Groups beslut som innebar att passagerartrafiken för närtågens del upphörde  i Sjundeå 27.3.2016. Efter det har Sjundeå kommun avtalat om ersättande trafik med HRT fram till 31.12.2017 men för att tågtrafiken ska kunna ordnas via HRT permanent, förutsätts ända att Sjundeå blir medlem i HRT.

Från Sjundeå arbetspendlar 1 327 personer till huvudstadsregionen, vilket är lite mindre än hälften av alla de sysselsatta, enligt statistik från 2013.

Enligt uppgifter från kommunen fördelas arbetsresorna enligt följande:

  • Till Helsingfors 583 personer (19,8 % av de sysselsatta)
  • Till Esbo 587 personer (19,9 % av de sysselsatta)

Till Vanda 142 personer (4,8 % av de sysselsatta)

Av de personer som är sysselsatta i Sjundeå var 222 st (14,3 %) hemma från huvudstadsregionen. Arbetsresande från Sjundeå använder främst tåg. Däremot är de som använder busstrafik främst skolelever och studerande på andra stadiet.

Önskar fler tågturer

I beredningen av ärendet slår kommunen också fast att Sjundeå skulle ha behov av nya tågturer vardagar kl. 8 och 17 samt eventuellt även kl. 15 och en senare kvällstur. Viktigast är turerna för resor till arbets- och studieplatserna, menar man i Sjundeå.

Medlemskapet i HRT motiverar kommunstyrelsen så här:

Sjundeå kommuns mål är att trygga kommuninvånarna möjligast bra kollektivtrafiktjänster för resor som hänför sig till arbete, studier eller fritid. De totala kostnaderna för ett medlemskap i HRT är aningen dyrare än de nuvarande kostnaderna. Ett medlemskap tryggar ändå servicenivån bättre än för tillfället och erbjuder bättre möjligheter för utvecklingen av dem som en del av en större helhet. Därför är det till Sjundeå kommuns och kommuninvånarnas fördel att kommunen ansöker om medlemskap i HRT.

Kommunfullmäktige i Sjundeå behandlar frågan 30.1. Det slutliga beslutet tas av HRT och kräver att samtliga medlemskommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo) godkänner Sjundeås medlemskap.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här