Ansökningstiden pågår till den 31 januari nästa år. Kommuner kan söka stödet enskilt eller tillsammans.

Nu beviljar Miljöministeriet understöd till kommunala och regionala projekt som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn, meddelar ministeriet i ett pressmeddelande.

Understöd kan till exempel beviljas projekt som sporrar kommuninvånarna till klimatåtgärder, projekt som bidrar till klimatsamarbete med företag inom kommunens område och projekt som förbättrar kommunorganisationens metoder för klimatledarskap.

Miljöministeriet uppmanar aktörer att ansöka om stöd för såväl mindre försök som större projekt.

Under denna ansökningsomgång kan sammanlagt ca 500 000 euro beviljas i stöd. Ett enskilt projekt kan beviljas högst 50 000 euro i understöd, dock så att beloppet motsvarar högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet.

Ansökningsomgången pågår till den 31 januari 2020. Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag som helt ägs av dessa eller ett konsortium som dessa bildar.

Miljöministeriet ordnar den 9 januari 2020 kl. 13.00 ett webbinarium om understödet för att ge mer information om ansökningsomgången och svara på frågor.

Frågor kan på förhand skickas till Miia Berger, sakkunnig vid Miljöministeriet: miia.berger@ym.fo

  • Utlysningen av understöd
  • Webbinarium på Skype