Torgparkeringen i Åbo är igen ett steg närmare att förverkligas. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvär som riktats mot hyreskontraktet mellan Åbo stad och Turun Toriparkki gällande tomten.

Det var föreningen Vårt Åbo som besvärade sig till domstolen.

Enligt domstolen deltog jäviga personer inte i beredningen av ärendet. Processen anses enligt domstolen inte ha varit lagstridig. Vidare anser domstolen att hyran för tomten inte är under marknadspriset.

Beslutet kan överklagas.