Undersökning: Ledarskapet i kommunerna har blivit bättre

19.1.2017

Personalen i kommunerna får mer stöd av sina förmän och upplever att ledarskapet är mer rättvist än tidigare, visar en undersökningen gjord av Arbetshälsoinstitutet. Däremot har arbetsmängden och förändringarna på arbetsplatsen ökat och 43 procent av arbetstagarna upplever att de inte har möjlighet att påverka förändringarna.

– Kommunerna har fäst allt större vikt vid ledarskap. Förmännen har gått på utbildning och det syns i resultaten, säger Tuula Oksanen som leder undersökningen Kommun10 i ett pressmeddelande. Att ledarskapet upplevs som mer rättvist är viktigt eftersom det bl.a. leder till mindre sjukfrånvaro.

– De största utmaningarna är de ständigt pågående förändringarna, som t.ex vård- och landskapsreformen och den ökade arbetsmängden.

Över 39 procent av de svarande säger att arbetsmängden är större än de står ut med. Det är framför allt inom social- och hälsovården och bildningssektorn som man rapporterar om oskälig arbetsbörda.

Förändringarna i arbetet upplevs som allt större och framför allt inom social- och hälsovården upplever man att man inte har möjlighet att påverka förändringarna.

Pensioneringarna kommer att leda till stora utmaningar i vård- och landskapsreformen. Tre av fyra som svarat i undersökningen säger att de planerar att fortsätta arbeta fram till sin pensionering. Av närvårdarna är det bara 61 procent och av hemvårdarna  66 procent som tror sig orka arbeta fram tills de går i pension, vilket man på Arebetshälsoinstitutet tolkar som alarmerande.

Rekordmånga, över 65 000 kommunalt anställda, har svarat i undersökningen Kommun10 som görs av Arbetshälsoinstitutet. De kommuner som är med är Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Reso, Nådendal, Nokia, Valkeakoski och Virdois. Svarsprocenten var 72 procent.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här